Allen & Wheelock Sidehammer Percussion Pocket Revolver

1858